Người dân miền Trung cấp tập mua đồ tích trữ trước giờ bão vào đất liền

Thời sự 27-09-2022

Dự kiến, chiều nay cơn bão số 4 (bão Noru) sẽ vào đến miền Trung, do đó người dân nơi đây cấp tập tích trữ thực phẩm, phòng sự cố.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO