Mua sữa chua hết hạn 1 phút, kiện đòi bồi thường 3,4 triệu đồng

Thế giới 31-08-2022

Tiểu Lý thanh toán hoá đơn lúc 20g29p, còn chai sữa hết hạn lúc 20g28p. Vì thế, Tiểu Lý yêu cầu siêu thị bồi thường.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO