Lý Hải ra mắt dự án "Lật mặt 6"

Ở phần thứ 6, đạo diễn Lý Hải tiết lộ anh vẫn chọn bối cảnh miền tây để quay giống như phần 5, nhưng không gian sẽ hoàn toàn khác.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO