Cào Cào gần 500 ngàn 1 ký, nhiều người tranh nhau mua

Nhịp sống 11-08-2022

Những ngày này, rất nhiều người tìm về khu chợ đặc biệt ở xã Nghi Kim - xã ngoại ô thành phố Vinh (Nghệ An), để tranh nhau mua cào cào.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO