Menu

Thêm một vụ tai nạn do thang cuốn ở Trung Quốc

17:43 10/08/2015

pno
Tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi gần thang cuốn bởi sự cố sẽ xảy ra không thể lường trước được.