Menu

Đoàn cán bộ TP.HCM đã thành kính dâng hoa, dâng hương, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Trang 5 trong 162