Menu

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành kỹ thuật vào năm 2020 để vận hành chính thức 2021. Đồng thời, các bộ ngành khẩn trương giúp TP.HCM điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, an toàn.
Trang 4 trong 184