Menu

Sau khi được xếp hạng di tích, Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm sẽ được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa năm 2001 và các quy định khác.

Ở thời điểm hiện tại, Ánh không còn đứng phía sau, đóng thế cho những nữ diễn viên khác mà đã rèn kỹ năng diễn xuất, ngôn ngữ hình thể, để từ cascadeur trở thành nữ diễn viên hành động thực thụ, không cần đóng thế.

Chẳng hề ngoa khi nói rằng “Chẳng phải tình cờ” là liveshow đáng thưởng thức nhất mùa cuối năm.

Lãnh đạo trung tâm sắp xếp để diễn viên nghiệp dư tham gia vở diễn chuyên nghiệp. Ngược lại, họ điều động cả diễn viên chuyên nghiệp tham gia một cuộc thi dành cho diễn viên quần chúng.
Trang 1 trong 21