Menu

Quý Bình đen thui vì làm… nhà khoa học

09:30 12/08/2013

pno
PNCN - Trong phim Nước của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, công việc của nhân vật Giang (Quý Bình thể hiện) là nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì nhà khoa học này không ngại khó, thường ngâm chân dưới nước và lái tắc ráng trên sông hàng giờ nên Quý Bình phải lặn lội trong rừng đước hàng ngày.

 Quy Binh den thui vi lam… nha khoa hoc

Gần hai tháng cùng đoàn làm phim ở Cần Giờ, về lại thành phố, da anh vốn đã sạm lại càng sạm hơn, người quen quở anh giống… nông dân hơn là nhà khoa học.

Phương Anh