Menu

Hãy dừng lại, nếu không muốn smartphone đánh cắp đi bản thân, cuộc sống và những mối quan hệ là lời cảnh báo không thừa từ bộ phim 'Người quen xa lạ'.

Với những được, mất trong năm 2018 vừa qua, các mảng âm nhạc, điện ảnh, văn học… sẽ thêm nhiều chuyển biến mới để phù hợp với nhu cầu thực tế và tiến tới sự phát triển bền vững, ổn định hơn.

Trong mấy năm trở lại đây, số lượng các di tích, di sản được công nhận danh hiệu có lẽ tỷ lệ thuận với những di tích, di sản bị… phá bỏ, xâm hại khiến bức tranh văn hóa rơi vào cảnh vui buồn lẫn lộn.

Không giống kiểu 'thư ban biên tập' thường thấy ở các chuyên san, tạp chí khác, 'Những người kể chuyện của thế gian' là một tác phẩm độc lập với tinh thần truyền cảm hứng đẹp và sâu lắng của người viết.

Nhiều giải pháp được đưa ra trong năm 2018 nhằm giúp cải lương vượt khó. Để giải pháp trở thành hiện thực cần phải có thời gian, những người làm nghề vẫn đang hy vọng họ sẽ không phải chờ quá lâu.

Cũng như bao người, vào thời điểm sắp kết thúc một năm, những người không lương tháng cũng 'kiểm điểm' thu - chi, lên kế hoạch tài chính cho mình...
Trang 7 trong 1262