Menu

Nếu không có những bằng chứng về việc đã từng ở lại lớp, sẽ khó ai có thể tin Dương Anh Vũ - người lập được bốn kỷ lục về trí nhớ học thuật, đã từng học rất tệ.
Trang 5 trong 1388