Menu

"Vàng ròng" của chúng ta đang chạy vào túi của những thương hiệu khổng lồ quốc tế qua con đường nhượng quyền. Tại sao Việt Nam chẳng thể đảo chiều dòng chảy ấy, không chỉ trong kinh tế mà trong cả văn hóa - giải trí?

Nghệ sĩ Mỵ Lan vừa mất, Khu dưỡng lão nghệ sĩ (KDLNS) có thêm một căn phòng trống. Tính đến nay, ở đây đã có 6 phòng (1/3 tổng số phòng) không người ở, mà phòng trống lâu nhất đã trên dưới hai năm.

Không phải mới mẻ nhưng như một ‘mầm bệnh’ dai dẳng, rằng văn hoá thưởng thức thời nào cũng tồn tại những mối nguy. Mà nguy nhất là mãi vẫn chưa có lời giải cho những hành động lệch chuẩn trong văn hoá thưởng thức.

'Mộng kinh sư' - tác phẩm của nhà văn Phan Du, được nhà xuất bản Cảo Thơm in lần đầu vào năm 1971 - vừa được Công ty sách Tao Đàn tái bản, nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Trang 5 trong 199