Menu

Chiều tối 20/9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra 'công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam'.
Trang 1 trong 199