Menu

Khoảng trống giữa các tòa nhà giống như một hệ thống ống khổng lồ thổi lửa và khí độc với vận tốc cuồng phong.

Nếu không phải để chỉnh trị sông, mà chỉ để khai thác không gian ven sông cho mục tiêu không phải vì chính lợi ích của sông thì phải được phân tích trên nhiều khía cạnh.
Trang 1 trong 1