Menu

Gia đình tôi muốn quản lý tài sản cho cháu của mình. Nhưng mẹ của cháu không muốn chúng tôi can thiệp. Chúng tôi sợ sẽ mất tài sản khi cháu trưởng thành. Cần phải làm gì để giải quyết?

Nhiều lần tôi đã phải nhờ đến chính quyền, công an phường và hội phụ nữ phường can thiệp, lập biên bản, xử lý hành chính... Tuy nhiên tại các buổi làm việc anh ấy không thừa nhận hành vi của mình mà toàn nói điều tốt đẹp.
Trang 1 trong 3