Menu

Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM nhiệm kỳ mới gồm 68 uỷ viên

15:29 18/10/2016

pno
Chiều 18/10, đại hội đã biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 68 ủy viên.
Ban chap hanh Hoi LHPN TP.HCM nhiem ky moi gom 68 uy vien
Các đại biểu chia tổ thảo luận và biểu quyết về số lượng và cơ cấu nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới – Ảnh: Phùng Huy.

Đại hội đã nghe đại diện đoàn thư ký trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ X, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí về số lượng và cơ cấu Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM nhiệm kỳ 2016- 2021, cụ thể sẽ gồm 68 ủy viên, trong đó 76,81% uỷ viên chuyên trách công tác Hội và 23,19% uỷ viên là đại diện các ngành và thành phần tiêu biểu. Đại hội cũng nhất trí về đề cử số lượng đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

100% đại biểu cũng nhất trí về hình thức bầu cử, gồm bầu Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu phụ nữ Việt Nam khoá XII, bằng biểu quyết (đưa thẻ hội viên).

*Chiều cùng ngày, đại hội đã biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 68 ủy viên và bầu ra đoàn gồm 20 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuối buổi chiều 18/10, Ban chấp hành LHPN TP.HCM nhiệm kỳ mới với 68 đại biểu vừa trúng cử bước vào Hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất.

Mẫn Nhi - Thu Lê - Nghi Anh