Menu

Sáng nay, 486 Đại biểu về tham dự Đại hội Đại biểu Phụ Nữ TP.HCM lần thứ X

12:01 17/10/2016

pno
7g 30 sáng nay, 17/10, tại Hội trường Thành phố - số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

7g 30 sáng nay, 17/10, tại Hội trường Thành phố - số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (PN TP.HCM) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sang nay, 486 Dai bieu ve tham du Dai hoi Dai bieu Phu Nu TP.HCM lan thu X
486 đại biểu về tham dự phiên trù bị đại hội
Sang nay, 486 Dai bieu ve tham du Dai hoi Dai bieu Phu Nu TP.HCM lan thu X
Bà Nguyễn Thị Thanh (phải) đại biểu cao tuổi nhất
Sang nay, 486 Dai bieu ve tham du Dai hoi Dai bieu Phu Nu TP.HCM lan thu X
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN. TP phát động phong trào hướng về miền Trung lũ lụt

Đại hội triệu tập 486 đại biểu chính thức được chỉ định và được bầu từ các cơ sở Hội và các đơn vị Lực lượng Vũ trang trong toàn Thành phố, đại diện cho 982.341 hội viên phụ nữ.

Sang nay, 486 Dai bieu ve tham du Dai hoi Dai bieu Phu Nu TP.HCM lan thu X
Đại biểu hưởng ứng phong trào cứu trợ

Đại hội vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Công tác phía Nam Hội LHPN Việt Nam, bà Trương Thị Ánh – Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Dung, bà Đoàn Lê Hương – CT Hội PN Từ thiện, bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TP. HCM.

Sang nay, 486 Dai bieu ve tham du Dai hoi Dai bieu Phu Nu TP.HCM lan thu X
Đại biểu tham gia biểu quyết

Tại phiên họp trù bị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN. TP đã phát động phong trào đóng góp, kêu gọi cán bộ Hội viên Phụ Nữ TP hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ X, thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Các đại biểu cũng sẽ thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Phiên trù bị cũng thông qua nội quy Đại hội, quy chế bầu cử, và chia các đại biểu thành 10 tổ thảo luận các chỉ tiêu và công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2016-2021.

Thu Lê - Hạnh Chi - Mẫn Nhi