Menu

Vì sao Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nộp đơn xin thôi nhiệm vụ?

17:33 20/10/2017

pno
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm với Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu trong kỳ họp Quốc hội lần này là vì ông Sáu có đơn xin thôi nhiệm vụ.

Cụ thể ông Phan Văn Sáu đã có đơn lên Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra và chuyển công tác phù hợp vì lý do sức khỏe và điều kiện gia đình.

Vi sao Tong Thanh tra Chinh phu Phan Van Sau nop don xin thoi nhiem vu?
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu xin thôi nhiệm vụ vì sức khỏe và điều kiện gia đình

Do vậy, dự kiến vào ngày 25/10 tới đây, trên cơ sở tờ trình về nhân sự của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu cũng như Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tổng Thanh tra Chính phủ mới.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, Quốc hội chỉ phê chuẩn hoặc không phê chuẩn, còn việc giới thiệu để bổ nhiệm ai làm Tổng Thanh tra Chính phủ hay Bộ Trưởng Bộ giao thông mới là do Chính phủ trình.

Về vấn đề Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu mới đảm nhiệm chức vụ chưa được nửa nhiệm kỳ đã xin chuyển sang công tác khác, liệu việc làm nhân sự như vậy có lãng phí? Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đây là vấn đề khó nói trước.

Lý do cán bộ khi nhận nhiệm vụ tại Trung ương có thể vinh dự, phấn khởi nhưng sau một thời gian, có thể bị ảnh hưởng sức khỏe hay gia đình, không đảm bảo được chức năng nhiệm vụ nên xin thôi. Điều này, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc nên được ủng hộ.

Tuấn Minh