Menu

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ X của Đảng

17:13 22/05/2019

pno
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Thành Phong thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều 22/5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - chủ trì hội nghị.

Thong bao nhanh ket qua Hoi nghi Trung uong lan thu X cua Dang
Ông Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị cán bộ TP.HCM chiều 22/5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Thành Phong thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị diễn ra trong ba ngày (16/5 - 18/5) tại Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Hội nghị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc.

Thong bao nhanh ket qua Hoi nghi Trung uong lan thu X cua Dang
Hội nghị cán bộ TP.HCM diễn ra tại Hội trường TP.HCM.

Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn về đề cương các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thong bao nhanh ket qua Hoi nghi Trung uong lan thu X cua Dang

Ông Nguyễn Thành Phong báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị cũng đã bàn về nội dụng: tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ Nhân