Menu

ÔN THI CAO HỌC KINH TẾ 2013 MIỄN PHÍ

11:35 06/03/2013

pno
Kính mời anh/ chị tham gia lớp ôn luyện và chia sẻ kinh nghiệm miễn phí.

Nội dung: Kinh tế học, Xác suất thống kê, Toán cao cấp.
                  Ưu tiên cho anh/chị đi làm, ít có thời gian rảnh.
Liên hệ: Thầy Ngọc
                ĐT: 0974 777 008
                Email: CaoHocKinhTeBachKhoa@gmail.com
                Website: www.CaoHocKinhTeBachKhoa.vn
               “Có thầy Tuấn Ngọc - Tự tin đậu cao học”