Menu

Q.1 báo cáo việc không chấp hành chỉ đạo của TP.HCM trong quản lý công sản

09:34 21/05/2018

pno
UBND quận đã yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 và cá nhân có liên quan cũng như các phòng ban, đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về họp kiểm điểm liên quan đến sử dụng nhà đất tại số 46 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé), UBND Q.1 nhận thấy còn có thiếu sót trong việc thực hiện phương án xử lý và bố trí tài sản này.

UBND quận đã yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 và cá nhân có liên quan cũng như các phòng ban, đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm. 

Cụ thể, trong công tác cần chủ động, tích cực tham mưu thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố nói riêng, các cơ quan nhà nước cấp trên nói chung. Các đơn vị phải bảo đảm tham mưu thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thời gian, theo đúng nội dung chỉ đạo của cấp trên và đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 8/2017, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND Q.1 khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo chấm dứt ngay việc bố trí sử dụng nhà đất số 46 Nguyễn Huệ làm điểm giữ xe. Đồng thời, yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc chậm triển khai phương án xử lý nhà, đất theo chỉ đạo của UBND thành phố, cũng như đã tự ý bố trí, sử dụng khi chưa có chỉ đạo của thành phố.

Tháng 9/2017, UBDN Q.1 đã có báo cáo chấm dứt hoạt động giữ xe và Ban quản lý tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đã bàn giao nhà 46 Nguyễn Huệ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 tạm quản lý, giữ hộ để triển khai bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, quận tổ chức họp kiểm điểm và có công văn báo cáo UBND thành phố kết quả.

Quốc Ngọc