Menu

Việc định giá cổ phần bị kê biên trong vụ án Ngân hàng Đông Á đang bị bế tắc vì hàng loạt nguyên nhân liên quan.

Trong vụ án này, Ngân hàng Đông Á được xác định là nguyên đơn dân sự. Ngoài 27 tổ chức, có 306 cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Trang 5 trong 1885