Menu

HĐXX tiếp tục truy vấn "đường đi" của 4.500 tỷ đồng ông Phạm Công Danh dùng tăng vốn điều lệ cho VNCB trước đó. Đồng thời, ông Danh cũng yêu cầu không thi hành án sân vận động Chi Lăng.
Trang 3 trong 1877