Menu

Sau khi nhận hàng trăm triệu đồng của Kiệt và Phượng “râu”, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 do ông Lê Quang Thái làm đội trưởng đã không kiểm tra, không phối hợp với Hạt kiểm lâm để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm.
Trang 1 trong 1878