Menu

Những phát ngôn ấn tượng tại phiên chất vấn HĐND về tình trạng bạo hành trẻ em

14:25 06/12/2017

pno
Các đại biểu cùng đại diện các sở, ban ngành và quận 12 đã có những phát ngôn đi thẳng vào tình trạng bạo hành trẻ em tại nghị trường chất vấn HĐND, đặc biệt là vụ việc xảy ra tại trường mẫu giáo Mầm Xanh vừa qua.
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em

Minh Thanh - Quỳnh Mai - Ngô Tới