Menu

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2019: Gắn sát thực phẩm và sức khỏe

08:03 15/05/2019

pno
Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2019) là 'Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta'.

Công ước Đa dạng sinh học được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển bền vững năm 1992 tại Rio de Janeiro (Brazil) và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/1993. Theo đó, ngày 22/5 hằng năm được chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học. Đến nay trên phạm vi toàn cầu có 196 quốc gia là thành viên của công ước.

Ngay quoc te Da dang sinh hoc 2019:  Gan sat thuc pham va suc khoe
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên phạm vi cả nước như sau:

* Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của mình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học. Trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, thông qua các hoạt động truyền thông này, tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

* Phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó khuyến khích việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm. Tìm kiếm và thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học...

Minh Lâm