Chuyện buồn không ngăn được bước chân cứu trợ

Cách đây 2 ngày
Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau.