Không thể chỉ trông chờ cứu trợ khi bão lũ triền miên

Cách đây 11 giờ
Những sự trợ giúp mang tính từ thiện chỉ giúp được trong ngắn hạn; về lâu dài, đây không phải là giải pháp căn bản cho sự hồi phục hậu thiên tai.