VitaDairy làm từ thiện hay vung tiền mua quảng cáo, bán hàng?

Cách đây 14 giờ
Vừa được tiếng từ thiện, vừa quảng bá thương hiệu, bán được sản phẩm mà công chúng vẫn ngợi khen tấm lòng thì mấy ai thông minh được như Vita Dairy!