Menu

Giải thể, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả

15:35 19/04/2019

pno
Sắp tới TP.HCM sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả..

Ngày 19/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, 1 năm thực hiện Thông báo số 30-TB/TW và kết luận số 17 – KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, TP đã giải quyết tinh giản biên chế cho 472 trường hợp, trong đó có 93 công chức, 170 viên chức, 142 hợp đồng theo Nghị định 68, 67 khối Đảng - đoàn thể.

Giai the, sap xep lai cac co quan, don vi hoat dong khong hieu qua
Sắp tới TP.HCM sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao, tuy có quyết liệt trong việc tinh giảm biên chế, nhưng chưa đạt yêu cầu vì TP là một đô thị đặc biệt khối lượng công việc rất lớn, giảm biên chế phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cần có lộ trình thực hiện.

“Một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giảm biên chế, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ yếu về tinh giảm biên chế, chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nên tổ chức bộ máy chưa thật sự tinh gọn, số lượng tinh giảm biên chế ít, hiệu quả công tác chưa cao”- ông Hải cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, sắp tới TP sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan đơn vị để quản lý thống nhất…

“TP cũng triển khai đề án sắp xếp lại tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân; thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; mô hình Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Huyện ủy đồng thời Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện ở những nơi có đủ đều kiện", ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Giai the, sap xep lai cac co quan, don vi hoat dong khong hieu qua
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị Thành ủy TP cần tiếp tục triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng đã đề ra; chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối gắn với vị trí việc làm; phân công phân cấp mạnh mẽ cho cấp dưới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện, hướng đến mục tiêu năm 2021 tinh gọn bộ máy, thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Giai the, sap xep lai cac co quan, don vi hoat dong khong hieu qua
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục nổ lực, cố gắng, quyết liệt, chủ động việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng; cần phải bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; xây dựng ý thức cán bộ trong việc tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan tham mưu Thành ủy, các đơn vị có liên quan cần tập trung, chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, kịp thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần trao đổi học tập kinh nghiệm trong cách làm, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện việc tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Lưu cho biết, huyện đã sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tinh giản biên chế 18 trường hợp khối cơ quan hành chính, 67 khối đơn vị sự nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lưu kiến nghị Thành ủy sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện ở một số lĩnh vực như sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Trung tâm Văn hoá- Đài Truyền thanh – Trung tâm Thể dục, thể thao; có chủ trương bổ sung quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Mai Phan