Hai phụ nữ bệnh nặng, mong được giúp đỡ

06-05-2020 07:40:34
Hai phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.