Menu

Suốt 4 năm đại học, cô sinh viên nghèo khó luôn phấn đấu lấy học bổng bù vào học phí. Tốt nghiệp loại giỏi, chưa kịp vui mừng, Hà lại mắc bệnh nguy hiểm.
Trang 3 trong 3