Menu

TP.HCM giải quyết hơn 3.000 tin phản ánh liên quan đến cán bộ

11:45 16/01/2019

pno
Trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin, đạt hơn 82%. Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, đã xem xét xử lý kỷ luật 97 đảng viên.

Sáng 16/1, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và sơ kết một năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

TP.HCM giai quyet hon 3.000 tin phan anh lien quan den can bo
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức đảng và 2.460 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá; việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, công tác dân vận; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

5 tổ chức đảng bị kỷ luật

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong năm 2018, TP.HCM đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng.

Về kỷ luật đảng viên, TP.HCM cũng thi hành kỷ luật 412 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 309 đảng viên, cảnh cáo 81 đảng viên, cách chức 15 đảng viên và khai trừ 7 đảng viên.

Theo ông Hiếu, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Qua kiểm tra, đã yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên chấn chỉnh khắc phục một số hạn chế như: tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; việc luân chuyển cán bộ chính quyền sang làm công tác đảng, mặt trận, đoàn thể và ngược lại còn ít; công tác quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ...

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực mới, quan trọng. Trong đó có việc thành lập đoàn giám sát đối với một số tổ chức đảng về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Việc khai, kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và đảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa rõ nguồn gốc tài sản, chưa giải trình rõ tăng, giảm nguồn thu nhập tại thời điểm kê khai hoặc có giải trình nhưng chưa hợp lý. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên; một số ít trường hợp kê khai không trung thực, vi phạm bị xử lý theo quy định của đảng.

Trong năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước để kịp thời phát hiện sai phạm, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Báo cáo việc thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông Hiếu cho biết các nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm về chức trách công vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài chính, tài sản công, đầu tư công.

Ngoài ra còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ (cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, thời gian công tác, trình độ lý luận chính trị vào danh sách quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ không nằm trong quy hoạch hoặc đang bị kỷ luật…).

TP.HCM giai quyet hon 3.000 tin phan anh lien quan den can bo
 

Các vi phạm về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo (không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo quy định, quá thời hạn nhưng không giải quyết…); vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí (nhũng nhiễu khi thi hành công vụ; bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản do nhà nước quản lý không qua đấu thầu hay không thẩm định giá, giá thấp hơn thị trường…).

Thực hiện quy định này, ông Hiếu cho biết trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin, đạt hơn 82%. Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh đã xem xét xử lý kỷ luật 97 đảng viên. Trong đó khiển trách 56 đảng viên, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.

Xử lý kỷ luật về chính quyền với 142 cán bộ công chức, trong đó khiển trách 63 trường hợp, kéo dài thời gian nâng bậc lương 10 trường hợp, cảnh cáo 40 trường hợp, buộc thôi việc 13 trường hợp. Có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Phải chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức “làm không tốt nhưng cuối năm vẫn được đánh giá tốt, lương vẫn tốt" 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy nói rằng, một đảng bộ lớn với 220.000 đảng viên, công việc của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát là rất lớn. Do đó, để phát huy hiệu quả, cần phải kết nối các cơ quan như Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra thành phố, MTTQ và HĐND.

TP.HCM giai quyet hon 3.000 tin phan anh lien quan den can bo
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Ông Nhân đánh giá, tỷ lệ giải quyết 82% trong tổng số hơn 3.700 thông tin phản ánh từ người dân, báo chí, mặt trận khi thực hiện quy định 1347 là tỷ lệ đáng trân trọng. Tuy nhiên, kết quả kỷ luật 97 đảng viên, 142 cán bộ, công chức nhưng chỉ có hơn 90 trường hợp được công bố, trong đó chỉ 4 trường hợp thông tin cho báo chí là quá thấp.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp phải chấm dứt ngay tình trạng cán bộ, công chức “làm không tốt nhưng cuối năm vẫn được đánh giá tốt, lương vẫn tốt” và “có sai phạm nhưng không bị xử lý”, vẫn “qua đò” bình thường. “Hai hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến động lực, hiệu quả công việc của cán bộ công chức, cần phải khắc phục” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Để khắc phục tình trạng làm chưa tốt mà vẫn được đánh giá tốt, ông Nhân cho rằng cần sử dụng đòn bẩy thu nhập tăng thêm. Theo ông, trước đây việc đánh giá hiệu quả công việc không có áp lực, nay nó liên quan đến thu nhập tăng thêm nên có áp lực phải đánh giá chính xác, nếu làm không công bằng thì xã hội phản đối, cán bộ công chức cũng phản đối. Thời gian tới, các quận huyện, phường xã phải đo được sự hài lòng của dân.

“Không được chia thu nhập tăng thêm nếu như tỷ lệ hài lòng thấp. Qua năm, chúng tôi sẽ làm việc với Sở Nội vụ về việc này, tiến tới cơ bản chấm dứt tình trạng làm chưa tốt vẫn được đánh giá tốt” - ông Nhân nói và cho rằng khi người dân và doanh nghiệp chấm điểm chưa hài lòng nghĩa là họ còn bức xúc khó khăn, đòi hỏi chính quyền phải chấn chỉnh.

Để xử lý cán bộ có sai phạm nhưng không bị xử lý, vẫn “qua đò” bình thường, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải có báo cáo hàng quý về tình hình kiểm tra, giám sát toàn TP. Phải đẩy mạnh thông tin để thấy rằng tổ chức đảng, chính quyền đang đẩy mạnh kiểm tra giám sát, cảnh báo nếu sai phạm sẽ bị phát hiện. Người dân rất quan tâm TP đã làm gì trong việc xử lý cán bộ có sai phạm.

“Phải làm thế nào để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng. Chứ họ làm mà không bị phát hiện thì vẫn cứ dám thôi” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Gia Hưng