Menu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quết định phong hàm Đại tướng đối với hai nhân sự cốt cán của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Trang 6 trong 17