Menu

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM với Công an TP.HCM năm 2018-2019

Hoãn hạ giải thánh đường, hoãn viện phí, xem xét lại giá điện… là những phản hồi tích cực cho dù có khó khăn, đến từ căn bản quốc trị lấy dân làm gốc.
Trang 5 trong 21