Menu

"Bạn là bạn, thù là thù. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữ được độc lập chủ quyền là mục đích tối thượng" - Đó là nhận định của cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc Võ Anh Tuấn.

Trong khát vọng hòa bình của dân tộc này luôn chứa đựng sức mạnh tự vệ, sức sống chủ quyền, nơi từng tấc đất, mỗi đầu ngọn sóng.

Hầu hết các chuyên gia, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đều cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển; TP.HCM hiện đang đứng trước rất nhiều áp lực.
Trang 4 trong 21