Menu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, sai phạm của nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này rất nghiêm trọng.

Chỉ cần mở điện thoại, truy cập ứng dụng Bình Tân công dân số, người dân có thể phản ánh ngay với chính quyền về mọi vấn đề thuộc 10 lĩnh vực quản lý.
Trang 2 trong 21