Menu

Chất vấn thống đốc: Nợ xấu dù dưới 3% nhưng vẫn còn rất cao

15:28 16/11/2017

pno
Đại biểu Tô Văn Tám đặt câu hỏi về mục tiêu 2020 căn bản xử lý xong nợ xấu và tái cơ cấu tổ chức tín dụng có làm được không?