Menu

Chiếc xe giường nằm chở hơn chục hành khách đang chạy trên đường thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, may mắn tất cả hành khách đã kịp thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Từ lời kêu gọi bình quyền trong thể dục đến ý thức bình đẳng trong thể thao đối kháng - cả trăm năm sau, vẫn cứ còn là một khoảng cách xa vời, mà khởi nguồn, không ai khác ngoài chính tôi, hay chính bạn.
Trang 9 trong 1063