Menu

Hai trường học ở Nghệ An phải khóa cửa bỏ đi mượn sân bóng, nhà văn hóa để dựng lớp học tạm thời để đảm bảo an toàn sau khi xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài quanh trường.

khi mà nền giáo dục hiện nay lại gieo rắc sợ hãi, ám ảnh cho các thế hệ, thì hẳn chúng ta và con trẻ còn hoang mang dài lâu…
Trang 9 trong 670