Menu

Xem xét phần diện tích vi phạm xây dựng tăng 2 tầng chưa được xử lý tại công trình theo đúng quy định pháp luật ở thời điểm vi phạm.

Có câu rất hay: “Phía sau một người đàn ông thành đạt, luôn có bóng dáng một phụ nữ”. Ý rằng, đàn ông dù tài ba đến mấy, để thành công, không thể không có sự đóng góp của người phụ nữ phía sau.

17 thế kỷ, đủ cho những cuộc biến thiên trời đất, dâu bể; chỉ có con người, với phần tốt đẹp-xấu xa, thiện lương-bất nhẫn cứ chen chúc, chèn lấn, chẳng biết hơn hay thua, ít hay nhiều, bớt đi hay chất đầy theo thời gian tiến hóa…

Những đối diện đầy sợ hãi, những thời khắc của hoảng loạn, với Trang như thể… nhịp thở. Trang chấp nhận và sống chung với nó; hoặc ngược lại, bởi đó đã là một phần trong trạng thái nghề nghiệp của một phóng viên điều tra.
Trang 9 trong 789