Menu

Tổ công tác của Đội CSGT đang điều hòa giao thông thì nghe tiếng tri hô của nạn nhân nên dùng xe đặc chủng truy đuổi tên trộm.

Khá nhiều chính sách quy định quyền lợi của cha mẹ,con cái có hiệu lực từ lâu nhưng đến nay vẫn còn mơ hồ,thậm chí mù tịt với nhiều người dân. Trong khi kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn đều đặn chi ra hàng năm…
Trang 6 trong 756