Menu

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên cho rằng, Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia hiện còn yếu không loại trừ có nguyên nhân do "lobby" chính sách.
Trang 4 trong 708