Menu

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh tân dược không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
Trang 3 trong 1059