Menu

"Khi mỗi cái cây bị chặt là một mảng ánh sáng bị tắt và chen vào đó là bóng tối. Tất cả những điều tôi đang viết đây là sự thật. Chỉ có những kẻ mù lòa mới không nhận ra điều đó."
Trang 3 trong 1001