Menu

Mang súng săn vào rừng bắn chết một cặp voọc xám quý hiếm, trong đó một con đang mang thai, nhóm 5 thợ săn ở Nghệ An có thể đối diện mức án 5 năm tù giam.

Khá nhiều chính sách quy định quyền lợi của cha mẹ,con cái có hiệu lực từ lâu nhưng đến nay vẫn còn mơ hồ,thậm chí mù tịt với nhiều người dân. Trong khi kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn đều đặn chi ra hàng năm…
Trang 3 trong 753