Menu

Lượng người tham gia bảo hiểm nhân thọ tăng

07:05 07/01/2019

pno
Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao, dự kiến GDP tăng 6,8-7%. Nhu cầu về bảo hiểm tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tăng.

Thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) năm 2018 đạt 115.982 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017.

Luong nguoi tham gia bao hiem nhan tho tang
 

Theo ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năng lực tài chính của các doanh nghiệp BHNT tính đến cuối năm 2018 tiếp tục được nâng cao, với tổng tài sản ước đạt 302.370 tỷ đồng, tăng 25% với năm 2017.

Tất cả các doanh nghiệp đều thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bằng hoặc cao hơn so với quy định. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 50.251 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ được tăng thêm trong năm 2018 là 19.706 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2017.

Các doanh nghiệp BHNT đã giải quyết tốt quyền lợi cho khách hàng, với tổng số tiền chi trả ước đạt 18.650 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp BHNT bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho nền kinh tế với tổng số tiền ước đạt 276.437 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017.

Theo nhận định của ông Đức, năm 2019 nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao, dự kiến GDP tăng 6,8-7%. Nhu cầu về bảo hiểm tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tăng, người dân và các tổ chức kinh tế ngày càng quan tâm đến bảo hiểm. Dự báo lĩnh vực BHNT sẽ tăng trưởng trên 25%.

Đăng Thư