Menu

Cắt giảm 18 nhóm thủ tục hành chính

08:51 31/10/2014

pno
PN - Cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) đối với từng nhóm TTHC, 100% TTHC tại bốn cấp chính quyền được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.
edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là nội dung cơ bản của dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch đơn giản TTHC và cắt giảm gánh nặng hành chính trọng tâm năm 2015, được Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp (DN), đại diện ngành hàng và cơ quan quản lý địa phương tại TP.HCM ngày 28/10. Kế hoạch năm 2015 dự kiến tập trung đơn giản hóa và cắt giảm gánh nặng hành chính đối với 18 nhóm TTHC quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chế biến xuất nhập khẩu, ngành in; về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; về lý lịch tư pháp; về yêu cầu công chứng, chứng thực; về khám, chữa bệnh cho người dân và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; thi tuyển, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch, bậc đối với cán bộ, công chức, viên chức; về xuất nhập cảnh trên biển...

Theo đại diện Bộ Tư pháp, chỉ số năng lực cạnh tranh về môi trường thể chế của Việt Nam hiện đứng thứ 68/144 quốc gia trên thế giới, trong đó gánh nặng về tuân thủ các quy định hành chính đứng thứ 101, minh bạch trong hoạt động chính sách đứng thứ 116...

 Đăng Thư

Tags: