Menu

Đây là kết quả theo báo cáo uy tín “Dấu chân thương hiệu 2019” (Brand Footprint) do Bộ phận Worldpanel thuộc Kantar vừa công bố.

Ngày 11/6, tại hội thảo “Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”, đại diện VIB đã chia sẻ kinh nghiệm chuyển dịch thanh toán không tiền mặt và nhấn mạnh những lợi ích cho người dùng khi thanh toán không tiền mặt.
Trang 9 trong 533