Menu

Một sản phẩm thế nào được xem là sản xuất tại Việt Nam (made in Vietnam)?, hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau về tỷ lệ cấu thành một sản phẩm “made in Vietnam”.

Ở Sài Gòn - mảnh đất mà con người “sống chồng lên nhau” - những vườn cây trĩu quả vốn dĩ cần diện tích rộng lớn giờ trở nên linh động hơn, chỉ gói gọn trong một khoảng ban-công nho nhỏ hay nửa phần sân thượng lộng gió…
Trang 11 trong 546