Menu

MI-KITECH - TÌM ĐỐI TÁC

09:52 25/06/2014

pno
Bạn sẽ được làm chủ một hoặc nhiều cơ sở SX và KD với một thương hiệu đã có uy tín.
edf40wrjww2tblPage:Content

Công ty chúng tôi tìm kiếm đối tác phù hợp để nhượng quyền thương hiệu nước uống đóng bình tinh khiết M-KITECH. Nếu bạn muốn đánh giá tiềm năng, hãy search Google từ khóa: "nước uống đóng bình" hoặc vào trang web: m-kitech.com
Công việc kinh doanh thực tế, tiềm năng & đặc biệt với những lợi thế hiện có.
LH: anh Sơn Tel. 0907 255 755