Menu

MI-KITECH - NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

16:34 26/06/2014

pno
Bạn sẽ được làm chủ một hoặc nhiều cơ sở SX và KD với một thương hiệu đã có uy tín. Công ty chúng tôi tìm kiếm đối tác phù hợp để nhượng quyền thương hiệu nước uống đóng bình tinh khiết M-KITECH.
edf40wrjww2tblPage:Content

Nếu bạn muốn đánh giá tiềm năng, hãy search Google từ khóa: "nước uống đóng bình" hoặc vào trang web: m-kitech.com
Công việc kinh doanh thực tế, tiềm năng & đặc biệt với những lợi thế hiện có.
LH: anh Sơn Tel. 0907 255 755