Menu

“Cảm ơn chị vì khi ấy đã bấm còi, vì đã thấy được những điều tôi chưa nhìn thấy”.

“Hẳn không hề dễ dàng khi phải xoay xở với một thiếu nữ tuổi vị thành niên, thậm chí chẳng phải con ruột của mình, tìm cách để biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên lùi lại”.
Trang 9 trong 40