Menu

Bức ảnh cậu bé đứng khóc bên cạnh xác cha làm lay động mạng truyền thông xã hội Ấn Độ, và nhận về hơn ba triệu rupee (khoảng 43.829 USD) tiền quyên góp trong một ngày.
Trang 5 trong 40