Menu

Nếu phía trước là chuỗi ngày phải giành giật sự sống, bạn sẽ tựa vào ai? Là con gái, là chồng, một người bạn thân hay bất cứ ai, thì người ấy cũng chính ánh sáng hi vọng níu giữ cho bạn niềm tin mình sẽ phải sống.

Bob Williams mua hộp sô cô la Hershey tại cửa hàng Dollar General ở Long Grove, Iowa. Ông tặng hai thanh cho người thu ngân, một cho người đứng sau, rồi đi quanh thị trấn tặng hết số kẹo cho mọi người.
Trang 4 trong 40